Tony Labat ผลงานของเขามักจะออกไปแนวทางไหนมากที่สุด


ด้วยความเฉลียวฉลาดและวิจารณญาณทางสังคมอันละเอียดอ่อนบวกกับการเล่าเรื่องเชิงรุก รวมถึงการเล่าเรื่องแบบเชิงเส้นของ Tony Labat ทำให้ผลงานของเขาส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องต้องเผชิญกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม , การสูญเสีย , การพลัดพราก Tony Labat พยายามแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงประสบการณ์ซึ่งมีความความแตกต่างของภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Tony Labat เป็นศิลปินซึ่งทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ เพื่อผลงานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดง , VDO ,งานประติมากรรม รวมทั้งงานของเขาจะเกี่ยวข้องกับร่างกาย , วัฒนธรรมท้องถิ่น , ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว , ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมือง รวมทั้งสื่อมีเดียต่างๆ เขาได้แสดงผลงานระดับนานาชาติในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับจำนวนมาก รวมทั้ง

ได้ทำหน้าที่ให้เป็นตัวแทนในการออก collections ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะมากมาย

นิทรรศการล่าสุดได้แสดงขึ้น ณ  Barbara Gladstone Gallery ครั้งที่ 11 , ศูนย์ศิลปะ Yerba Buena , พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Los Angeles , พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Denver และศูนย์ศิลปะร่วมสมัย Atlanta ปัจจุบันเขาเป็นประธานของโครงการ MFA  ณ สถาบันศิลปะ San Francisco และเขาได้อาศัยบวกกับทำงานอยู่ที่ San Francisco นี้ไปด้วยเลย

การเฝ้าระวังในสังคมยุคใหม่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ Tony Labat  มักจะสะท้อนออกมาโดยการใช้ VDO เป็นสื่อหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเขาอย่างงานของชิ้นแรกๆของเขา ซึ่งสร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างดี อย่างผลงานว VDO อันเก่าแก่ที่สุดของเขาคือ Solo Flight เป็นชุดของบทเพลงสั้นของ Tony Labat  ถ่ายทำในขณะที่เขายังเป็นนักเรียนของสถาบันศิลปะ San Francisco ในช่วงปลายยุค 70  Tony Labat สามารถเข้าถึงอุปกรณ์  VDO ผ่านแผนก New Genres ซึ่งชุด VDO นี้ได้แสดงให้เห็นถึงจุดสร้างแม่แบบสำหรับการทำงานในภายหลังของเขานั่นเอง

ภาพขาวดำที่อยู่ใน Solo Flight แสดงออกถึงท่าทางของทางโลกซึ่งดูไม่ธรรมดาหลายต่อหลายอย่างของศิลปินผู้นี้ โดยสำรวจแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านทางร่างกาย หนึ่งในนั้นคือภาพของโทรทัศน์อันมีลักษณะคล้ายกับการเล่นละครทั่วไป มือที่โผล่เข้ามาจากนอกเฟรมและเปลี่ยนช่องเพื่อเป็นลูกเล่นอันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง  การพยายามจะทำให้บางสิ่งชั่วคราวกลายมาเป็นสิ่งที่ถาวร เปรียบได้กับการเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยในสื่อกระแสหลัก นี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนอันแสดงให้เห็นว่า Tony Labat กำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาให้ผู้ชมขบคิด

จากการอพยพของ Tony Labat ทำให้เขาได้รับมุมมองแบบไม่เหมือนใครเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสื่อมวลชนอเมริกัน ทำให้งานของเขามีมุมมองร่วมแบบสมัยกลายเป็นมากขึ้น จนสามารถสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก

ข้อมูล http://www.theartsbeacon.com/tony-labat-one-for-tomorrow-one-just-for-today