ศิลปะสื่อผสม (mixed media) คืออะไร ?


ศิลปะสื่อผสม เป็นการใช้สื่อมากกว่า 2 สื่อขึ้นไป พูดง่ายๆก็คือใช้ศิลปะมากกว่า 2 แขนงมาผสมผสานจนสามารถสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกันได้อย่างลงตัว  ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้สื่อซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันมาก โดยนำจุดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละสื่อมาใช้ร่วมกัน เช่น การสร้างงานศิลปะภาพชีวิตของ Saint Francis of Assisi ซึ่งประดับอยู่ตามโบสถ์ขนาดใหญ่ เล็กต่าง ๆ หรือ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่ง Piedmont และ Lombardy ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศ Italy  ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใช้ทั้งประติมากรรมกับจิตรกรรม มาผสมให้เป็นงานศิลปะชิ้นเดียวกัน จนทำให้เป็นงานศิลปะแบบ 3 มิติเกิดขึ้นมามากมาย อีกทั้งยังอุดมไปด้วยความสวยงาม

ศิลปะสื่อผสม เน้นไปที่การแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจของศิลปินหรือผู้สร้าง ส่วนวัสดุที่ใช้ในการสร้างศิลปะสื่อผสม หาได้จากวัสดุธรรมชาติทั่วๆไป เช่น พืช , สัตว์   หรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ , โลหะ เป็นต้น

ซึ่งนิยามอันแท้จริงของมันนั้นเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ผสมผสานเขาด้วยกัน จนก่อให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะอันเป็นชิ้นงาน เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกมาได้เป็นอย่างดี  โดยการถ่ายทอดเรื่องราว ถ้าศิลปินสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบ 3 มิติได้ ก็จะทำให้ผู้ชมผลงาน สามารถดูดซับข้อมูลได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะได้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างเรื่องเล่ากับเหตุการณ์จริง เพราะฉะนั้นจึงได้มีการนำความรู้ทางด้านศิลปะทางด้านอื่นๆมาผสมผสานให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน จนกลายมาเป็น ศิลปะสื่อผสม นั่นเอง จากการที่เราสร้างภาพ 3 มิตินี่เองทำงานศิลปะชิ้นนั้นสามารถมองได้หลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนลึกส่วนเว้า ส่วนนูนส่วนโค้งนั่นเอง แน่นอนว่านักออกแบบหลายๆคนพยายามอย่างหนักในการศึกษาข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับศิลปะสื่อผสมเพื่อจะนำความรู้นั้นมาต่อยอดในการออกแบบผลงานของตัวเองให้มีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งช่วยดึงดูดผู้ชมทั้งหลายให้เกิดความสนใจในผลงานให้ได้มากที่สุด  โดยในปัจจุบันนี้ศิลปะสื่อผสม มีการพัฒนามากขึ้นซึ่งมีหลายๆคนได้นำจุดเด่นของด้านนี้มาใช้กันจำนวนมากในทางธุรกิจ เนื่องจากศิลปะสื่อผสมให้ผลงาน 3 มิติออกมาช่วยดึงดูดคนดูนั่นเอง ยกตัวอย่างศิลปะสื่อผสมที่เราเห็นกันได้ทั่วไป เช่น ภาพยนตร์ 3D เป็นต้น

ศิลปินแห่งชาติทางด้านจิตรกรรมและสื่อผสมของประเทศไทย

ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 สาขา จิตรกรรมและสื่อผสม ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เพราะท่านสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์คือนำความเป็นสากลผสมผสานเข้ากับจากศิลปะประเพณีไทยโบราณ

นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนไทยรวมทั้งคนAsia เพียงคนเดียว ที่ผลงานศิลปะได้ถูกบันทึกไว้ใน Gardner’s Art Through The Ages ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะจากทั่วโลก ทั้งก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากทั่วโลกแล้วมีศิลปินที่ได้รับการบันทึกลงในหนังสือเล่มนี้เพียง 30,000 คน ส่วนมากจะเป็นมาจากยุโรปและอเมริกา