แนวคิดดีๆ จาก Tony Labat

tonylabatwikipic

tonylabatwiki

สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้จากงานศิลปะเสมอนอกเหนือไปจากเรื่องของความสวยงาม ความจรรโลงใจแล้วก็คือเรื่องของแนวคิดดีๆ ที่งานศิลปะมักจะให้กับคนที่เห็นค่าในตัวงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะยิ่งหากเป็นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วยิ่งทำให้สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในตัวงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สังเกตง่ายๆ หากเป็นงานที่ดูธรรมดาเหมือนกับงานอื่นทั่วไปคนมักจะไม่ค่อยให้ความใส่ใจหรือจดจำรายละเอียดอะไรมากนัก แต่ถ้าหากเป็นงานที่ดูโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวเอง หรืออาจเป็นงานที่ดูย้อนแย้งกับความรู้สึกเมื่อถึงวันหนึ่งคนจะยังคงจดจำงานชิ้นนี้อยู่เสมอ เป็นแบบเดียวกับที่ Tony Labat  ต้องการจะสื่อออกมาให้ทุกคนได้เห็นเช่นเดียวกันว่า แม้ผลงานของเขาจะดูออกไปในความรุนแรงไปบ้าง เสียดสีสังคมไปบ้าง ตามแนวทางความคิดของเขา แต่ผลงานเหล่านี้ก็เป็นผลงานที่คนเข้าใจเท่านั้นจะรู้ดีว่ามันแอบซ่อนแนวคิดดีๆ เอาไว้มากมายเลยทีเดียว

แนวคิดดีๆ ที่ได้จากงานของ Tony Labat 

อย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนต้นว่าแม้ผลงานของ Tony Labat  จะดูรุนแรงไปบ้างในหลายๆ ชิ้นงาน แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความรุนแรงนี้คือมุมมองที่ดีที่ทำให้สามารถฉุกคิดได้ถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงในสังคมแต่เพียงแค่เราอาจไม่ได้ใส่ใจมัน หรืออาจมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้ แต่หากวันใดวันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวของเรามันอาจไม่ได้มานั่งคิดแบบนี้เหมือนกัน ซึ่งแนวคิดดีๆ ที่ได้จากงานของ Tony Labat  สามารถบอกรายละเอียดได้ดังนี้

ความรุนแรงไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างสังคมให้กลายเป็นสังคมที่ย่ำแย่ การกระทำของคนเราที่แสดงออกมาต่างหากที่ทำให้สังคมมันดูแย่ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น หากทำผิดการทำโทษคือสิ่งที่รุนแรงแต่มันก็คือการสร้างขอบเขตให้กับสังคมที่ควรทำ ทว่าความรุนแรงที่ถูกนำไปใช้ในทางอื่นๆ เช่น การทำสงคราม สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือความรุนแรงที่ไม่สมควรทำ

รัฐบาลหรือคนที่ปกครองประเทศบางครั้งอาจมองไม่เห็นถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป อาทิ ยาเสพติด การขายบริการ แต่คนที่ได้ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้จะสัมผัสได้ดีว่ามันคือภัยใกล้ตัวที่จำเป็นจะต้องรีบกำจัดออกไปให้เร็วที่สุด

การทำอะไรที่มันดูย้อนแย้งหรือดูไม่เหมือนกับคนอื่น แต่มันช่วยสร้างแรงดึงดูดที่ดีให้คนหันมาสนใจในสิ่งๆ นั้นได้ ยิ่งหากทำในเรื่องที่รู้กาลเทศะยิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมหันกลับมามองในสิ่งที่ควรจะมองได้ง่ายกว่าการผ่านเลยไปอย่างแน่นอน

Categories: Uncategorized